P
O
L
U
S
_
POLUS

Czy wiesz kto bada Twój wzrok?

W ostatnim czasie pojawiło się wiele gabinetów które oferują badanie wzroku.  Warto dowiedzieć się czy naszymi oczami zajmie się okulista, optometrysta czy też osoba po kursie refrakcji.
Okulista przeprowadza najszersze badanie. Oprócz doboru odpowiedniej korekcji okularowej sprawdzi  narząd wzroku pod kątem chorób.

Optomertysta to osoba po 2-3 letniej nauce na wyższej uczelni. Do kompetencji optometrysty należy dobór korekcji okularowej i soczewek kontaktowych.  Optometrysta oceni szczegółowo  widzenie obuoczne, akomodację a także przeprowadzi treningu  układu wzrokowego.

W 2014 r Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki wprowadziło system związany z numeracją optometry stów. Numer ten pozwala odróżnić osoby odpowiednio wykształcone od osób po krótkim i niepełnym  kursie refrakcji ,  który nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do przeprowadzenia profesjonalnego badania wzroku.

Sprawdź czy Twój specjalista jest wykształconym optometrystą:
www.ptoo.pl/numer-optometrysty/